Kuvataideluokalle?

Meilahden yläaste on KUVATAIDEYLÄASTE.

Noin puolet oppilaista opiskelee painotettua kuvataidetta, jota koulu on tarjonnut vuodesta 1988.

Oppilas valitsee kouluun hakiessaan joko perinteisen tai digitaalisen kuvataidepainotuksen. Molemmille linjoille on sama soveltuvuuskoe. Digitaalisessa kuvataiteessa käytetään tietokonetta kuvantekovälineenä enemmän kuin kuvataidelinjalla.

Kuvataideopetus

  • on monipuolista ja oppisisällöiltään laajennettua opetusta kuvataiteen eri osa-alueilla.
  • antaa aikaa keskittyä pitemmän jakson ajan samaan teemaan ja työtapaan.
  • kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä ja syventää työskentelytaitoja yhdessä muiden kanssa.
  • antaa tilaisuuden tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja osallistua erilaisiin taideprojekteihin.
  • kokoaa yhteen samanhenkisiä oppilaita.

Koulun keskeinen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhteistyön kulttuurilaitosten ja museoiden kanssa.

Kuvataideluokille tullaan soveltuvuuskokeen kautta, joka järjestetään helmikuussa 2020. Kokeeseen tulee ilmoittautua toimittamalla ilmoittautumislomake Meilahden yläasteen kansliaan. Päivämäärät tarkentuvat syksyllä 2019.

Soveltuvuuskokeessa oppilas tekee kaksi tehtävää, lyijykynäpiirroksen ja vesivärimaalauksen. Koe on sama sekä perinteiselle kuvataide- että digitaalisen kuvataiteen luokalle pyrkiville. Sen avulla testataan kuvallisia perustaitoja ja erityisesti oppilaan motivaatiota kyseiseen oppiaineeseen. Mottomme on ”tekemällä oppii”. Emme siis edellytä erityisosaamista vaan oppimisen halua ja uteliasta mieltä. Soveltuvuuskokeessa ei tarvita omia välineitä.

Lisätietoja kuvataideopettaja marita.brace@edu.hel.fi tai  https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ylaaste

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Mainokset