Kuvataideluokalle?

Meilahden yläaste on KUVATAIDEYLÄASTE.

Noin puolet oppilaista opiskelee painotettua kuvataidetta, jota koulu on tarjonnut vuodesta 1988.

Perinteisen kuvataidepainotuksen lisäksi on mahdollista opiskella digitaalista kuvataidetta. Siinä käytetään tietokonetta kuvantekovälineenä enemmän kuin kuvataidelinjalla. Molemmille linjoille on sama soveltuvuuskoe.

Kuvataideopetus

  • on monipuolista ja oppisisällöiltään laajennettua opetusta kuvataiteen eri osa-alueilla.
  • antaa aikaa keskittyä pitemmän jakson ajan samaan teemaan ja työtapaan.
  • kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä ja syventää työskentelytaitoja yhdessä muiden kanssa.
  • antaa tilaisuuden tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja osallistua erilaisiin taideprojekteihin.
  • kokoaa yhteen samanhenkisiä oppilaita.

Koulun keskeinen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhteistyön kulttuurilaitosten ja museoiden kanssa.

Kuvataideluokille tullaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeessa oppilas tekee kaksi tehtävää. Niiden avulla testataan kuvallisia perustaitoja ja erityisesti oppilaan motivaatiota kyseiseen oppiaineeseen. Mottomme on ”tekemällä oppii”. Emme siis edellytä erityisosaamista vaan oppimisen halua ja uteliasta mieltä. Soveltuvuuskokeessa ei tarvita omia välineitä.

KUVATAITEEN SOVELTUVUUSKOE PIDETÄÄN KUVATAIDELUOKISSA PERJANTAINA 3.2.2017 klo 13-15.

Tervetuloa 6. luokkalaisten ja huoltajien tutustumisiltaan keskiviikkona 11.1.2017 klo 18. Kuvataideopettajat kertovat kuvataideluokassa painotetusta opiskelusta. (HUOM. MUUTTUNUT PÄIVÄMÄÄRÄ. OLEMME PAIKALLA MYÖS 18.1.)

Lisätietoja kuvataideopettaja marita.brace@edu.hel.fi tai  www.meikku.edu.hel.fi

Tallenna

Tallenna

Tallenna