Kuvataideluokalle?

Meilahden yläaste on KUVATAIDEYLÄASTE.

Noin puolet oppilaista opiskelee painotettua kuvataidetta, jota koulu on tarjonnut vuodesta 1988.

Oppilas valitsee kouluun hakiessaan joko perinteisen tai digitaalisen kuvataidepainotuksen. Molemmille linjoille on sama soveltuvuuskoe. Digitaalisessa kuvataiteessa käytetään tietokonetta kuvantekovälineenä enemmän kuin kuvataidelinjalla.

Kuvataideopetus

  • on monipuolista ja oppisisällöiltään laajennettua opetusta kuvataiteen eri osa-alueilla.
  • antaa aikaa keskittyä pitemmän jakson ajan samaan teemaan ja työtapaan.
  • kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä ja syventää työskentelytaitoja yhdessä muiden kanssa.
  • antaa tilaisuuden tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja osallistua erilaisiin taideprojekteihin.
  • kokoaa yhteen samanhenkisiä oppilaita.

Koulun keskeinen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhteistyön kulttuurilaitosten ja museoiden kanssa.

Tiedotusilta tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidetään keskiviikkona 27.11.2019 kello 18.00 ja toinen samansisältöinen tiedotusilta torstaina 9.1.2020 kello 18.00. Tervetuloa!

 

Kuvataideluokille tullaan soveltuvuuskokeen kautta.

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen soveltuvuuskoe pidetään perjantaina 31.1.2020 kello 13-15. (Uusinta torstaina 13.2.2020 kello 13-15. Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.)

Soveltuvuuskokeessa oppilas tekee kaksi tehtävää, lyijykynäpiirroksen ja vesivärimaalauksen. Koe on sama sekä perinteiselle kuvataide- että digitaalisen kuvataiteen luokalle pyrkiville. Sen avulla testataan kuvallisia perustaitoja ja erityisesti oppilaan motivaatiota kuvataiteen opiskeluun. Mottomme on ”tekemällä oppii”. Emme siis edellytä erityisosaamista vaan oppimisen halua ja uteliasta mieltä. Soveltuvuuskokeessa ei tarvita omia välineitä.

 

Lisätietoja kuvataideopettajat marita.brace@edu.hel.fi, digitaalinen kuvataide aija-leena.seppanen@edu.hel.fi

tai  https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ylaaste

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna