Kuvataideluokalle?

Meilahden yläaste on KUVATAIDEYLÄASTE.

Noin puolet oppilaista opiskelee painotettua kuvataidetta, jota koulu on tarjonnut vuodesta 1988.

Oppilas valitsee kouluun hakiessaan joko perinteisen tai digitaalisen kuvataidepainotuksen. Molemmille linjoille on sama soveltuvuuskoe. Digitaalisen kuvataiteen opiskelussa käytetään tietokonetta kuvantekovälineenä enemmän kuin kuvataidelinjalla.

Kuvataideopetus

  • on monipuolista ja oppisisällöiltään laajennettua opetusta kuvataiteen eri osa-alueilla.
  • antaa aikaa keskittyä pitemmän jakson ajan samaan teemaan ja työtapaan.
  • kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä ja syventää työskentelytaitoja yhdessä muiden kanssa.
  • antaa tilaisuuden tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja osallistua erilaisiin taideprojekteihin.
  • kokoaa yhteen samanhenkisiä oppilaita.

Koulun keskeinen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhteistyön kulttuurilaitosten ja museoiden kanssa

Kuvataidepainotuksen esittelyvideo.

Kuvataideluokille tullaan soveltuvuuskokeen kautta.

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen soveltuvuuskoe pidetään maanantaina 24.1.2022 klo 9.00-11.00.

Soveltuvuuskokeessa oppilas tekee kaksi tehtävää, lyijykynäpiirroksen ja vesivärimaalauksen. Koe on sama sekä perinteiselle kuvataide- että digitaalisen kuvataiteen luokalle pyrkiville. Sen avulla testataan kuvallisia perustaitoja ja erityisesti oppilaan motivaatiota kuvataiteen opiskeluun. Soveltuvuuskokeessa ei tarvita omia välineitä.

Lisätietoja kuvataideopettajat marita.brace@edu.hel.fi, digitaalinen kuvataide aija-leena.seppanen@edu.hel.fi

tai  https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ylaaste

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna